Kritik Hastalıklar Sigortası

Allianz ile güç yanınızda!

Allianz, 70'ten fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye'deki 25 yılı aşkın birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. 

Allianz'la güvenli bir gelecek mümkün!

İleriye dönük her hamleniz ufak tefek risklerle doludur. Geleceğinizi ve gelecek güvencenizi belirlerken beklentilerinizin yanıtını almak istersiniz.

Kritik Hastalıklar Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde aşağıda sayılan kritik hastalıklardan birine yakalanması durumunda poliçede belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

 • Kanser
 • Kalp Krizi
 • İnme
 • Koroner Arter By-pass Cerrahisi
 • Multipl Skleroz
 • Böbrek Yetmezliği
 • Temel Organ Nakli
 • Aort Greft Cerrahisi
 • İyi Huylu Beyin Tümörü
 • Körlük
 • Sağırlık
 • Kalp Kapakçığı Cerrahisi
 • Meslek Yoluyla Bulaşan HIV enfeksiyonu
 • Kan Yoluyla Bulaşan HIV enfeksiyonu
 • Konuşma Kaybı
 • Uzuv Kaybı
 • Motor Nöron Hastalığı (ALS)
 • Felç
 • Koma
 • Üçüncü Derece Yanıklar

Muafiyet Süresi

Teminatın geçerlilik kazanabilmesi için poliçe başlangıç tarihinden veya teminatın sonradan poliçeye eklenmesi durumunda ilgili zeyilin başlangıç tarihinden itibaren geçmesi gereken süre anlamındadır. Muafiyet süresi olan teminatlar için muafiyet süresi içinde gerçekleşen riskler teminat kapsamı dışındadır.

Kritik hastalıklar için muafiyet süresi 90 gündür.

 

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ